Ingen kommentar til referatet fra seneste møde.

Daglig drift

Ingen udfordringer med den daglige drift af værket. Vi har haft et brud på fjernvarme ledningen lige udenfor varmeværket, som er en forsikrings sag.

Brochure fra Dansk fjernvarme værket vedr. optimal benyttelse af fjernvarmen er indkøbt.

Servicekontakt på motor afventer svar fra Jenbacher.

Økonomi

Udeståender er pt. 80 tkr., hvilket er på niveau med hvad vi normalt har.

Fremtidig varmeproduktion baseret på el

Vi har modtaget en ny beregning på besparelser ved varmeproduktion baseret på el, ved etablering af en varmepumpe i Oldrup og desværre er de tidligere beregninger ikke så positive.

En investering på godt 3 mio, vil være en tilbage betalingstiden vil være 11 år og dermed ikke attraktivt.

Ecokonomizer

Nyt tilbud på ”ecokonomizer”
Investering på kr. 472.000, hvor besparelsen pr. år vil 219.000 – tilbage betalingstid vil være 2,4 år.
ILK

Vi har modtaget et lignede tilbud fra Gas Tech, og tilbuddene fra Gas Tech og ILK er stort set enslydende. Vi har på mødet besluttet at vi vil gå videre med tilbuddet fra ILK.

Næste møde

Mandag d. 28. april kl. 18.30