Bestyrelsesmøde 01.11.2023

Fraværende: Ingen Daglig drift: Vi får pt en helt anden kvalitet af halmen med højere vandprocent. Men det går okay. Pt. Dårlig havrehalm som ikke er for godt, men acceptabelt for nuværende. Når den kolde vinter nærmer sig, vil dette være for dårlig kvalitet har...

læs mere

Generalforsamling 2023

1. Valg af dirigent – Carsten Hagen 2. Valg af stemmetæller – springer vi over. 3. Formandens beretning: Varmeåret 2022/2023 har været et rimeligt år for varmeværket. Det er 6. år hvor vi kører med halm, og dette kører fortsat upåklageligt. Jeg vil gerne opfordre til...

læs mere

Bestyrelsesmøde 24.08.2023

Fraværrende: Henning Bødeforlæg: Vi meddeler politiet, at vi betaler bøden. Rettens vej vil ikke være til vores fordel. Ulykken som fandt sted på værket i august 2022, er en menneskelig fejl som sker, og bestyrelsen bakker op om, at Bjarne ikke har handlet i ond tro....

læs mere

Bestyrelsesmøde 14.06.2023

Fraværende: Martin Daglig drift: Det går rigtig godt i værket generelt. Det er pt ikke meget halm der skal til for at holde værket kørende. Der har været nogle udfordringer i forhold til de nye forbrugere, da vores ledningsregistrering ikke var korrekt. Stikledninger...

læs mere

Bestyrelsesmøde 02.05.2023

Bestyrelsesmøde 2. maj 2023 Afbud fra Louise. Inden kommentar til referat fra seneste møde. Daglig drift Driften går i øjeblikket rigtig godt med meget få afbrydelser. Carsten har passet driften imens Bjarne har været på 3 ugers ferie, og den periode forløb også uden...

læs mere

Bestyrelsesmøde 23.03.2023

Fraværende: Ingen Daglig drift: Siden sidste møde har der været et lille hul i kedlen. Hullet har været opdaget tilfældigt. Derudover er lampesonde udskiftet. Bjarne har tjekket priser på flaske- eller tankgas i stedet for vores gasledning, hvor der er skat stigning i...

læs mere

Bestyrelsesmøde 08.02.2023

Ingen kommentar til referat fra seneste bestyrelsesmøde Afbud fra Louise. Ole Olsen er desværre afgået ved døden og udtræder derved af bestyrelsen. 1. suppleant Henning Overgaard indtræder i bestyrelsen Daglig drift: Det køre generelt ret godt og vi oplever kun små...

læs mere

Bestyrelsesmøde 14.12.2022

Fraværende:  ingen Daglig drift: Det kører rigtig godt pt med kun en enkelt alarm engang imellem.  Vi kører med 90% ydelse da vi på nuværende tidspunkt kører med byghalm. Dette skyldes at byghalm ikke er så massivt. Der er endelig lagt nyt tag hvor vi havde utætheder,...

læs mere

Bestyrelsesmøde 26.10.2022

Fraværende: Ingen Daglig drift: Det er gået rigtig godt den seneste tid. Der har kun været en enkel alarm på varmeværket. Pt. Kører driften efter el-priserne, hvilket betyder primært om natten hvor el er billigst. Der er modtaget 2 træk halm, og pt er lager godt fyldt...

læs mere

Generalforsamling 15.09.2022

Referat til dagsordenspunkterne: Valg af ordstyrer: Carsten Hagen Rasmussen blev valgt. Carsten startede generalforsamlingen med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidig, og dermed kunne afvikles lovligt. Punktet blev udsat til der evt. måtte blive...

læs mere

Arkiv over referater