Drift

Hundslund november 2019

Driften kører normalt.

Der var med halmen fra høsten i 2018 store udfordringer med at renholde røggasrørerne. Vi er primo september 2019 startet med at bruge halm fra høsten 2019, og håber ikke der aflejrer sig så meget som med sidste års halm.

Følg dit varmeforbrug på  www.eForsyning.dk

I eForyning er der mulighed for at hente oplysninger vedr. forbrug, og tidligere årsopgørelser m.m.