Drift

Hundslund august 2019

Driften kører normalt.

Der er med halmen fra høsten i 2018 store udfordringer med at renholde røggasrørerne. Dette skyldes den tørre vækstsæson, hvor mange salte og mineraler ikke er blevet udvasket fra halmen.

Følg dit varmeforbrug på  www.eForsyning.dk

I eForyning er der mulighed for at hente oplysninger vedr. forbrug, og tidligere årsopgørelser m.m.