Odder Kommune har den 13. januar 2017 fremsendt byggetilladelse, så nu skulle alt være på plads med hensyn til tilladelser.

Vi i bestyrelsen glæder os til at kunne starte anlægget i august 2017.

———————————————————————————————————

April 2017

Halmvarmeværk ved kraftvarmeværket – Her er vi nu. Spærene er rejst.

————————————————————————————————————

Maj 2017

Betonvægge er rejst og der er snart tag på.


Juni 2017

Se vedhæftede film herunder

Ny skorsten blev rejst d. 8. juni

Der er efter en udbudsrunde besluttet at halmleverandøren bliver “Halmselskabet Danmark a.m.b.a.” Dette betyder at vi stadig kan få leveret lokal halm, da lokale halmproducenter kan blive medlemmer i selskabet.

______________________________________________________________________

17. juli 2017

I dag påbegyndes indregulering af diverse motorer m.m.

______________________________________________________________________

3. oktober 2017

Halmanlægget er nu ved at være trimmet for div. opstartsfejl, og produktionen kører dagligt.