Afbud fra Louise og Carsten

Ingen kommentar til referatet fra senest møde

Daglig drift

Det går rigtigt godt – god stabil drift, uden de nogen uforudsete udfordringer.

Bjarne og Carsten deltager i seminar vedr. ”En dag i fjernvarmevandets tegn” hos Kamstrup og Silhorko.

Hærværk ved kørsel med bil på vores nyanlagte græsareal. Bjarne har anmeldt hændelsen til politiet.

En chauffør der skulle levere halm, har været også været græsset. Regningen for denne udbedring bliver sendt til speditøren.

Økonomi

Økonomien ser find, dog er restancer på et lidt højere niveau.

Vi undersøger med revisoren om den faste afgift til svarer de faktiske udgifter. Gør de ikke det, vil vi se på om den faste afgift skal hæves og den variable udgift dermed sænkes, således at den samle udgift vil forblive på samme niveau for de forbruger, der aftager varme.

Evt. opsigelse af serviceaftale på motor

Vi undersøger om vi kan sælge vores motor, når El-tilskuddet helt bortfalder. Bjarne har kontakt til JMF, som vi komme og se på den og evt. en pris på den.

Bliver den solgt, opsiger vi serviceaftalen.

Eventuelt

Fortolkning af ny EU-forordning vedr. fjernvarmemålere, hvor vi afventer om ”drive-by” aflæsning anses som fjern aflæsning. Hvis ikke, skal vi måske se på en anden mulighed for måler aflæsning.

Bjarne undersøger udvalget af plæneklipper til vores nye arealer.

Næste møde

Torsdag d. 4. april kl. 19.30