Bestyrelsesmøde 26.10.2022

Fraværende: Ingen Daglig drift: Det er gået rigtig godt den seneste tid. Der har kun været en enkel alarm på varmeværket. Pt. Kører driften efter el-priserne, hvilket betyder primært om natten hvor el er billigst. Der er modtaget 2 træk halm, og pt er lager godt fyldt...

læs mere

Generalforsamling 15.09.2022

Referat til dagsordenspunkterne: Valg af ordstyrer: Carsten Hagen Rasmussen blev valgt. Carsten startede generalforsamlingen med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidig, og dermed kunne afvikles lovligt. Punktet blev udsat til der evt. måtte blive...

læs mere

Bestyrelsesmøde 25.08.2022

Louise deltog i i mødet Ingen kommentar til referat fra seneste møde. Daglig drift Årligt eftersyn udført på vores kedel er netop udført. En mindre utæthed på et rør blev konstateret og efterfølgende repareret. Faust yder altid gode service overfor værket. Vi har ikke...

læs mere

Bestyrelsesmøde 28.06.2022

Bestyrelsesmøde 28-06-2022 Fraværende: Carsten + Martin Referat fra seneste møde: Dato for julefrokost udskydes Daglig drift: Prisen for salget af halm for næste varmeår stiger 14% hvilket passer godt til de beregninger vi har fremlagt. Der har været lidt udfordringer...

læs mere

Arkiv over referater