Bestyrelsesmøde 29.11.2019

Fravær: okReferat fra seneste møde: ok Daglig drift: Nye transformers til alle styresystemer er blevet monteret, det har betydet at alle parametre på varmeværket er blevet rolige efterfølgende. Der blev opdaget en defekt transmit, den er blevet lukket ned da dets...

læs mere

Bestyrelsesmøde 24.10.2019

Fraværende: Carsten Daglig drift: Den daglige drift kører som det skal. Der har på varmeværket været montører for pakningsskift i kedellåge. Bjarne og Carsten blev til langt ud på aften for at hjælpe til, og for at holde regningen nede. Bjarne har været på kursus hos...

læs mere

Bestyrelsesmøde 27.06.2019

Fravær: Ingen Referat fra sidste møde: ok Daglig drift: Daglig drift kører som det skal på Varmeværket. Der har været enkelte udfordringer på motordrift, men anses nu som løst. Ved produktion af strøm, er indtægt højere end udgift. Der er enighed om at vi afventer til...

læs mere

Bestyrelsesmøde 04.04.2019

Fravær: Karl Anker og Carsten Daglig drift: Ingen anmærkninger vedr. daglige drift. Askesnegle er slidt op, Bjarne bestilte reparation af disse. Den ene blev udskiftet og den anden repareret. Der er fortsat masser af halm til afbrænding. Der blev dags dato lavet...

læs mere

Bestyrelsesmøde 21.02.2019

Afbud fra Louise og Carsten Ingen kommentar til referatet fra senest møde Daglig drift Det går rigtigt godt – god stabil drift, uden de nogen uforudsete udfordringer. Bjarne og Carsten deltager i seminar vedr. ”En dag i fjernvarmevandets tegn” hos Kamstrup og...

læs mere

Bestyrelsesmøde 10.01.2019

Fraværende – alle mødt op Referat fra sidste møde – ok Daglig drift – Reducering af policeforsikring p.g.a. reduceret driftstab ved bortfald af grundbeløb Jysk skorstensservice er kommet med et tilbud, derfor er den gamle aftale opsagt, der er væsentligt reducering af...

læs mere

Bestyrelsesmøde 22.11.2018

Fraværendealle er mødt op Daglig driftDen daglige drift går som det skal, der er dog lidt forstyrrelser men ikke noget alarmerende. Fyret er sat ned i ydelse pga. halmskift. Der er desuden kommet en henvendelse fra Oldrup med en ny tilslutning til varmeværket. Pris på...

læs mere

Bestyrelsesmøde 23.10.2018

Ingen kommentar til seneste bestyrelsesmøde samt generalforsamlingen.  Daglig drift Det går rigtigt godt med den daglige drift af halmværket, og med kun få fejl.  Brev fra Danske fjernvarme foreninger, vedr. manglende kontrol af indberetning af...

læs mere

Generalforsamling 27.09.2018

Valg af dirigent Bestyrelsen forslå Carsten Hagen, som bliver godkendt af generalforsamlingen. Valg af stemmetællere Udgår, da der blot var 7 fremmødte ud over bestyrelsen, bør det kunne håndteres uden.  Formandens beretning Varmeåret 2017/18 har været et godt år...

læs mere

Bestyrelsesmøde 30.08.2018

Ingen kommentar til referat fra seneste møde. Daglig drift Driften af halmværket har henover sommeren kørt meget stabilt. Vi har fået en levering af raps halm, som vi brænder af nu og holder nøje, at vi får samme energi pr. kilo raps halm Høje gas priser i øjeblikket,...

læs mere

Arkiv over referater