Kommentar fra seneste referat.

Bjarne og Heimo har været i kontakt med fjernvarmeforeningen for at få svar på hvilke muligheder vi har for ændre vores brændsel til andet end naturgas. Vi har modtaget flg. svar:
I øjeblikket er jeres eneste mulighed ud over naturgassen, solfanger, varmepumpe og eller overskuds-varme fra virksomhed. Hvis en af disse løsninger etableres, så vil det medføre lavere varmepriser. Dansk Fjernvarme arbejder på, at I enten får lavere afgift på motoranlægget, dvs. bliver konkurrencedygtige eller på at I får lov til at etablere biomassekedel svarende til ½ indfyret effekt på kraftvarmeanlægget – svarende til 3,5 MW. Hvorvidt dette lykkes kan jeg ikke sige noget om.

Daglig drift.

Bjarne har afsluttet sagen med Brunata og vi har modtaget 11 nye måler efter en lang kamp med firma-et.

Odder kommune planlægger kloak arbejde i Hundslund og i den forbindelse har Bjarne leveret kort over hvor værkets ledningsnet er placeret.

Værketet har modtage kr. 8.500 for salg af strøm til England i 2012

Vi får foretaget en ilt måling af det vand i benytter på værket og afventer resultatet

Bjarne deltager i kundedag hos Energi Danmark og Erfa-gruppe for decentrale kraftvarme, hvor erfarin-ger med forbedret økonomi i 35 barmarksværker bliver drøftet.

Generelt er værkets daglig drift meget stabil for tiden.

Økonomi

Restancer er pt. kr. 85.000, hvilket ligger på et normalt niveau.

Grundet meget høj gaspris den seneste tid, har vi på nuværende tidspunkt et underskud på omkring 250.000.

Fuldmagt i Nordea

Fuldmagter til banken er opdateret, således at Bjarne og Heimo i fællesskab kan lave bank forretning.

Reparation af skorsten

Lars sørger for reparation af skorsten i den kommende tid.

Hjemmeside

Der har den seneste tid været problemer med vores hjemmeside, men det forventes at den kommer og køre inden længe.

Næste møde

Tirsdag d. 4 juni (evt. d 3. hvis revisoren ikke kan deltage)