Afbud fra Martin

Referat fra seneste møde godkendt

Daglig drift: Motoren kan have svært ved at starte op automatisk

Levering af varme er 1½ % over normalen

Økonomi, restancer: Vi har pt. et underskud på ca.kr.100 000.

Restancer pt. Kr. 105.000

Evt. justering af tarifblad vedr. pris på ledningsføring på forbrugers grund, der i dag er opgjort til kr. 1120,- pr meter. BP laver ny beregning til næste møde.

Vi overlader til de enkelte forbrugere at overveje udskiftning af unit.

Fremløbstemperaturen ændres fra 60 – 50 grader i vore dokumenter, som lægges ud på hjemmesiden.

Spørgsmålet om reparation af skorsten behandles på næste møde.

Overvejelser om etablering af et halmværk i Oldrup afventer yderligere informationer om projektet.

Til ”Varmemesse” den 3. februar kom få besøgende, hvoraf enkelte var interesserede i at få fjernvarme.

BP og smeden har på et ènstrenget, direkte anlæg flyttet ventilføleren til returløbet. Det giver en bedre afkøling, men hver installation kræver individuel vurdering.

Vi har 1 klip tilbage på vores klippekort til Tvillum. Et nyt kort med 10 klip koster 2032,- kr. Vi prøver at klare os uden, og hvis får problemer, kan vi købe et nyt klippekort.

Næste møde: onsdag, den 20. marts klokken 19:00