Ingen kommentar til referat fra seneste møde.

Daglig drift

Varmeværket køre uden problemer. Der er fortaget en ilt måling i fjernvarmen ligger på 3 – 5 (µ 1000 mg pr liter), hvor den tilladte grænse er 20.

Økonomi

Udestående pt. er kr. 104.000, hvilket er noget højere en tidligere. Varmesalg er en anelse mindre for kvartalet og indtjeningen på salg af EL er faldende.

Konstituering

Heimo – Formand
Lars – næstformand
Martin – sekretær
Karl Anker – Kasserer
Bjarne – bestyrelsesmedlem

Evaluering af generalforsamling

Det var en god og saglig generalforsamling med aktiv deltagelse fra forsamlingen.

Negativ svar fra Odder kommune om forhåndstilsagn til etablering af biomasseværk

På trods manglende forhåndstilsagn om etablering af biomasse i Oldrup har bestyrelsen besluttet, at fort-sætte planerne. Kommende afgift på halm vil gøre det lidt mindre attraktiv, men vi mener stadig, at det er interessant og se på mulighederne. Afgiften betales af den indfyrrede effekt og etablering af anlæg i Oldrup vil kunne formindske varmetabet i ledningen mellem Hundslund og Oldrup og derved skal vi brug mindre energi til opvarmning.

Julefrokost

Vi har besluttet at vi flytter den årlige julefrokost til januar.

Orientering

Der foregår en del på det energi politisk områder i øjeblikket, hvor regeringen vil pålægge afgifter på biobrændsel – træ, halm mm.

Næste møde

Mandag d. 25. november 2013