Heimo Dalsgaard HD
Lars Wahlqvist LW (ankomsttidspunkt 19.11 !!)
Karl Anker Jensen KAJ
Bjarne Pedersen BP
Michael Kock MK

Revisor:

Revisor Per Kjær var inviteret til mødet for at gennemgå budgettet m.m.

Per Kjær fik de ønskede oplysninger, og vil udfærdige forslag til det kommende budget.

Referat fra sidste møde:

Referat godkendt efter HDs konstruktive og traditionsrige gennemgang af ”hængepartier”.

Daglig drift:

BP fortalte at livets gang på Varmeværket kører stille og roligt og kunne afslutte et dejligt kort indlæg med de forløsende ord ”det kører stadig hammer, hammer godt”

Økonomi:

KAJ kunne berette om, at

  • der p.t. er restancer for ca. 95.000,-
  • årets resultat forventes i talende stund at blive et ”pænt rundt 0” hvilket må siges at være tilfredsstillende med de nuværende priser på gas og el.

Prispolitik:

HD præsenterede bestyrelsen for sit oplæg til ny opkrævningspolitik ved lukninger.

Ved genåbning:

Der betales manglende betaling af fast afgift indtil genåbning, manglende betaling for forbrug indtil lukning samt luknings- og genåbningsgebyr.

Ved lukning:

Ved lukning på 3 af hinanden følgende år, opkræves før genåbning ovenstående samt 3 måneders depositum for fast afgift og 3 måneders forventet forbrug.

Bestyrelsen arbejder på at nedbringe Varmeværkets varmetab. Såfremt råd og vejledninger fra varmeværket ikke efterkommes og afkølingen ikke er tilfredsstillende, vil det afstedkomme en ”afkølingsafgift” med start fra varmeåret 2013-2014. Størrelsen på ”afkølingsafgiften” drøftes på et senere møde.

BP har fået en del tilbage meldinger fra andelshavere der har underskrevet erklæring om ændrede BBR forhold. Der mangler endnu nogle tilbage meldinger, men da fristen for tilbage meldinger først udløber 1. juni, kan det jo nås endnu.

Termografering – ekstern leverandør:

LW indhenter tilbud på termografering og inviterer firmaet til næste møde, m.h.p. at fastlægge termograferingsstrategien.

Næste møde:

Onsdag den 27. juni 2012 kl. 19.00

Om det var sommervarmen, afgørelsens time i Superligaen eller formandens hårdhændede mødeledelse der var udslagsgivende skal være usagt, men et uhyre effektivt møde kunne afsluttes kl. 20.34 – hvilket det så blev