Heimo Dalsgaard – HD
Lars Wahlqvist – LW
Karl Anker Jensen – KAJ
Bjarne Pedersen – BP
Jens Nielsen – JN
Michael Kock – MK (afbud)

Referat fra sidste møde:

HD kunne i sin egenskab af sekretærvikar konstatere, at referatet fra sidste møde blev godkendt.

Konstituering:

Formand: Heimo Dalsgaard
Næstformand: Lars Wahlqvist
Kasserer: Karl Anker Jensen
Sekretær: Michael Kock
Bestyrelsesmedlem: Bjarne Pedersen

Daglig drift:

Intet unormalt at bemærke – værket kører som det skal.

Økonomi:

Økonomien ”ser ud som sidste år” (sekretæren lover at dette emne uddybes i næste referat)

Generalforsamling 2011:

HD udfærdiger pressemeddelelse og begivenhederne på den netop overstående generalforsamling, samt om den sponsorerede hjertestarter til Hundslund Hallen.

Hjertestarter:

HD sørger for at hjertestarteren bliver registreret hos myndighederne.

Langtidsplanlægning:

–       Hvordan nedbringer vi ledningstabet?

–       Fremtidens energi?

–       CO2 besparelser?

HD rådfører sig hos Foreningen Dansk Fjernvarme.

Næste møde:

Er i skrivende stund ikke fastlagt, men engang i løbet af november måned 2011 vil det løbe af stablen.