Referat af bestyrelsesmødet 15. december 2011 

Heimo Dalsgaard            HD

Lars Wahlqvist               LW

Karl Anker Jensen          KAJ

Bjarne Pedersen            BP

Michael Kock                  MK

 

 

Referat fra sidste møde:

Referat fra sidste møde enstemmigt godkendt.

 

Daglig drift:

BP besøger forbrugere der har for lav afkøling. Ofte løses problemerne med en mindre justering.

BP undersøger om der kan spares ved at købe værkets strøm på spotmarkedet via Energi Danmark.

BP tilmelder sig AMU kursuskontrol af fjernvarmeanlæg” til afholdelse i foråret.

Værket kører generelt fint.

 

Økonomi:

Økonomien ”er i nul” – budgettet følges. Der er p.t. restancer for ca. 75.000,- kr.

 

Optimering af styring af pumper m.m.:

BP orienterede om det ny indkøbte Temperatur Optimerings System. Det tegner godt, dog må der påregnes en vis indkøringsperiode før vi kan få det optimale ud af systemet.

 

Måler problemer:

Brutana målerne er ikke stabile og leverandøren ophører 1. januar 2012. HD og BP tager et møde med Brutana og forelægger dem vores problemer.

 

Eventuelt:

Dato for afholdelse af generalforsamling 2012 er fastsat til torsdag d. 27. september 2012 kl. 19.00 i Hundslund Hallen. MK booker lokale i Hallen.

 

Næste møde:

Onsdag d. 18. januar 2012 kl. 19.00

Alternativ mødedato: onsdag d. 25. januar 2012 kl. 19.00.

 

Mødet sluttede uden større dikkedarer kl. 21.19