Heimo Dalsgaard HD
Lars Wahlqvist LW
Karl Anker Jensen KAJ
Jens Nielsen JN
Michael Kock MK
Kim Brøndum Jensen KBJ (afbud)

Referat fra sidste møde:
Referat fra sidste møde godkendt.

Budget/Regnskab:
Ifølge revisor Per Kjær, ser det ud til at budgettet for 2010-2011 holder, hvilket vil sige at året ender med et – efter omstændighederne – pænt 0,-

M.h.t. 2011-2012 afventer vi situationen i efteråret 2011 og forventer at fastholde den variable og faste afgift – evt. med et underskud til følge. Det kan dog ikke udelukkes, at en prisstigning kan blive nødvendig, alt efter hvordan markedet reagerer.

Inden 1. august (eller deromkring) skal bestyrelsen afgøre om der skal indkøbes et bogholderisystem m.h.p. at – en af bestyrelsen udpeget person – skal forestå de daglige konteringer. Dette vil give bestyrelsen et ”her-og-nu” redskab, til at følge den økonomiske udvikling dag for dag. Endvidere vil et sådant system kunne spare omkostninger til revisor.

Økonomi/Restancer:
KAJ taler med HMG om at der fortsat skal opkræves fast afgift hos andelshavere der har fået lukket for varmen p.g.a. restance.

Hjertestarter:
HD er ved at lægge sidste hånd på opsætningen af hjertestarteren i Hundslund Hallen – der mangler et skilt der skal fortælle at hjertestarteren er sponsoreret af Varmeværket – dette skilt er ”på trapperne”.

Næste møde:
Onsdag d. 3. august 2011 kl. 19.00

Et uhyre effektivt og alligevel hyggeligt møde var forbi kl. 20.09 – hvorefter bestyrelsesmedlemmerne – hver for sig – drog ud i den lune sommeraften …….