Heimo Dalsgaard HD
Lars Wahlqvist LW
Karl Anker Jensen KAJ
Jens Nielsen JN
Michael Kock MK
Kim Brøndum Jensen KBJ (afbud)

Møde med revisor – regnskab, årsrapport m.m.

Revisor Per Kjær gennemgik regnskabet som vil blive fremlagt på
generalforsamlingen. Ifølge Per Kjær – et flot regnskab.

Referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde godkendt.

Daglig drift

JN: Røggasveksler er blevet renset, med bedre virkningsgrad til følge –
hvilket vil sige at varmen udnyttes bedre. Motoren kører som den skal –
dog aflejres der partikler på stempler. Motorleverandøren kigger på det
uden beregning for Varmeværket grundet vores serviceaftale.

Økonomi/Restancer

KAJ havde ikke fået de sidst opdaterede tal fra HMG – men kunne oplyse,
at der p.t. er restancer for ca. 112.000,- kr.

”Dårlig afkøling” hos forbrugere: Der planlægges besøg hos de
forbrugere hvor vi har konstateret dårlig afkøling, således at
anlæggene kan indstilles korrekt.

Generalforsamlingen 2011

Bortset fra en vildledende annonce i Odder Avis, omkring datoen for
afholdelse af årets generalforsamling, er alt på plads til
generalforsamlingen – der afholdes torsdag d. 22. september 2011 kl.
19.00 i Hundslund Hallen.

Næste møde

Aftales efter generalforsamlingen.

Endnu et uhyre effektivt, hyggeligt og konstruktivt møde var forbi kl.
21.09 og formanden takkede scenevant for god ro og orden …..