Valg af dirigent

Bestyrelsen forslå Carsten Hagen, som bliver godkendt af generalforsamlingen.

Valg af stemmetællere

Udgår, da der blot var 7 fremmødte ud over bestyrelsen, bør det kunne håndteres uden. 

Formandens beretning

Varmeåret 2017/18 har været et godt år for vores varmeværk.

Det er det første år vi har kørt med halmværket, og det har vist sig at lever op til de forventninger vi havde til det. Der var i starten lidt natteroderi for Bjarne og Carsten; men de beklagede sig ikke. De har i samarbejdet med leverandøren fået løst de små uhensigtsmæssigheder der var.

Alle tilladelser er på plads

Ellers har det været et normalt driftsår. Vi har produceret 102,6% af mængden i et normalt varme år og produceret 5067 Mw. Af el har vi produceret 160 Mw. I forbindelse med tilkoblingen af halmværket har vi opdateret vores SRO system, som styrer varmeanlægget, så vi skulle nu være gearet til fremtiden. Bestyrelsen har selvfølgelig haft travlt, men man når langt med samarbejde, og det kan den nuværende bestyrelse.

Den fremtidige økonomi er vi endnu ikke helt klar på. Som tidligere sagt, drejer det om det tilskud, vi får udbetalt for at stå klar til at producere el, når der er behov for det. Her modtog vi i 2016/17 cirka 1,4 millioner. Ordningen er underkendt i EU, så ved udgangen af 2018 bortfalde tilskuddet. I stedet er vi blevet tilbudt rådgivning på området samt muligheden for at få tilskud til eldrevne varmepumper. Det har eksperter tidligere fundet uinteressant for os. Vi vil selvfølgelig følge sagen løbende og bede om den tilbudte rådgivning.

Det har været på tale, at varmeåret skulle følge kalenderåret, men det er nu vedtaget at det ikke gælder for mindre værker. Det betyder, at vi forsat har et varme år, der går fra 1/7 til 30/6.

Jeg vil igen opfordre til, at man besøger vores hjemmeside ”varme8350.dk”, hvor man kan hente mange informationer.

Tak til bestyrelsen for årets arbejde og tak for samarbejdet.

Tak til Bjarne og Carsten for den store indsats, de har leveret både i det daglige arbejde og den særlige indsats i forbindelse med etablering af halmværket.

Tak for i år.