General forsamling Hundslund- Oldrup Kraftvarmeværk

 

Antal deltager til generalforsamlingen 21 inklusiv revisor samt bestyrelse. Afbud fra Heimo pga. sygdom.

 1. Valg af dirigent.

Casper Breinholt

 1. Valg af stemmetællere.

Tom Schneider samt Karsten Hagen

 1. Formandens beretning.

Vedhæft beretning fra Heimo.

Spørgsmål til formandens beretning:

Udskiftning af målere – var det ikke samtlige målere som skulle skiftes? Nogle forbruger har indenfor de seneste 6-7 år fået skiftet deres måler og da de har en forventet levetid på minimum 12 år, har disse ikke været en del af dem, som skulle udskiftes.

Har I fået en pris på etablering af varmeforsyning fra Odder? Det har vi endnu ikke modtaget. Bjarne skal i starten af oktober til møde hos kommunen sammen med repræsentanter fra Hov og Ørting.

Varmetab til Oldrup er det blevet minimeret? Nej, vi har fået lavet beregninger på, at det økonomisk ikke er rentabelt og udskifte ledningen.

Etablering af buffer tank i Oldrup, er det en mulighed? Det er ikke noget vi har lavet beregninger på, men i en buffer tank vil der også være varmetab.

Formandens beretning blev godkendt.

 1. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Fremlæggelse af regnskabet af revisor.

Salg af el, er indtægten inkl. det faste bidrag på 1,5 mio. Ja, tallet i regnskabet er inkl. salg af el.

Renteswap, kursforskel mellem fast rente og den nuværende reelle rente.

Vil renten altid være 4,85% – ja, det vil det.

Regnskabet for 2014/2015 blev godkendt af generalforsamlingen.

 1. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Fremlæggelse af budgettet af Karl-Anker.

Hvad er energisparre omkostninger. Vi er af regeringen pålagt, at skulle nedsætte vores CO2 udledning og hvis man ikke selv kan finde nedskæringen, kan man købe sig til besparelser hos andre, som er i stand til og lave besparelser.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

 1. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

Ingen investeringsplan

 1. Indkomne forslag fra andelshaverne.

Ingen forslag fra andelshavere.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bjarne Pedersen – genvalgt

Ole Olsen – genvalgt

 1. Valg af 1. og 2. suppleanter til bestyrelsen.
 1. supplant Casper Breinholt
 2. suppleant Kristian F. Nielsen
 1. Valg af revisor.

Genvalg af Christensen&Kjær

 1. Eventuelt.

Tidshorisont for de planer kommunen er gang i. De oplysninger som har på nuværnede tidspunkt, så vil det først i starten af November at Odder Kommune klar til en beslutning om hvad der skal ske med varme plan Odder.

Hov har ikke noget ønske om at være med en ny samlet ledning fra Odder og uden dem, vil det ikke være aktuelt.

Vil der på vores hjemmesiden komme oplysninger om hvad beslutning fra Odder bliver ? Det vil vi drøfte i bestyrelsen.

Foring af eksisterende ledning mellem Hundslund og Oldrup, for at kunne få et mindre flow. Det har vi tidligere fået beregninger på og det er heller ikke rentabelt.

Hvilken besparelse vil man evt. kunne opnå ved etablering af et varmeværk. Vores beregninger viser indtil videre viser at vi vil kunne nedsætte en variable pris til kr. 0,44 plus moms.

Casper afsluttede generalforsamlingen kl 19.50

Bjarne demonstrerede Eforsyning. Her kan man følge med i varmeforbruget, se afkøling af fjernvarmen samt meget andet.

Brugernavn samt Kodeord findes på årsopgørelsen.

www.eforsyning.dk