• Der godkendes varsling af generalforsamlingen
• Ordfører er Casper Breinholt
• Formandens beretning: varmeåret 20/21 har igen været et godt varmeår for vores varmeværk. Det er nu 4. år at halmfyret kører, og dette er fortsat upåklageligt. Det har været en kold vinter, og forbruget har været højere hos forbrugerne. Jeg vil fortsat opfordre til at man besøger vores hjemmeside www.varme8350.dk Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og tak til Bjarne og Carsten for det gode arbejde.
• Revisor – regnskabet godkendes
• Budget for driftår – der er ingen planer om investeringer
• Martin til genvalg – godkendt
• Ole til genvalg – godkendt
• Bjarne til genvalg – godkendt
• Suppleant i – Henning Overgaard – Godkendt
• Suppleant 2 – Karsten Kristensen – Godkendt
• Evt- Bestyrelsen fremlægger nye vedtægter for de fremmødte. Dette er dog ikke blevet bekendtgjort ved annonceringen af generalforsamlingen så derfor holdes 2 nye generalforsamlinger
28/10 kl. 19.00 i Hundslund hallen
18/11 kl. 19.00 i Hundslund hallen
• Nye byggegrunde – Nogle nye byggegrunde er blevet solgt. Og ifølge de nye regler, er de ikke underlagt tilslutningspligt. Derfor har bestyrelsen truffet en beslutning om at tilbyde disse en reducering af den faste afgift.