1. Valg af dirigent – Carsten Hagen

2. Valg af stemmetæller – springer vi over.

3. Formandens beretning: Varmeåret 2022/2023 har været et rimeligt år for varmeværket. Det er 6.
år hvor vi kører med halm, og dette kører fortsat upåklageligt. Jeg vil gerne opfordre til at besøge
vores hjemmeside www.varme8350.dk hvor man kan finde en masse nyttige informationer. Tak til
bestyrelsen for årets arbejde og tak for samarbejdet. Tak til Bjarne og Carsten for den store indsats
de har leveret i det saglige arbejde.

4. Revisor fremlægger årets regnskab. Årets regnskab ligner 2021/2022 og rammer godt. Derfor er der
enighed om at dette godkendes.

5. Revisor fremlægger årets budget. Her er der fortsat ikke de store afvigelser. Priserne er uændret.

6. Der findes ingen inversteringsplan

7. Der forelægger ingen bemærkninger.

8. Her er ingen forslag fra bestyrelsen.

9. Ingen indgående forslag.

10. Valg af bestyrelse:
– Martin Andersen – til genvalg
– Henning Overgaard til genvalg
– Bjarne Pedersen til genvalg
– Suppleant 1. Carsten Christensen
– Suppleant 2. Torben Sørensen

11. Eventuelt: Der bliver spurgt ind til solcelleanlæg. Dette kan bestyrelsen svare er undersøgt, og for
varmeværket kan dette pt ikke svare sig. Men vi vil løbende holde øje med priserne og eventuelle
bedre tilbud.
Næste spørgsmål på faste afgifter. Bliver dette sænket når renteswoppen snart er betalt.
Bestyrelsen kan ikke love dette. Men vi er i dialog om eventuelt prisnedsættelser. Vi ønsker dog
fortsat at kunne være stabile, men det er vores helt klare hensigt.

12. Formanden takker af.