Varmeværket Hundslund – Oldrup generalforsamling 10-09-2020

 • Der godkendes varslingen af generalforsamlingen
 • Ordfører er Carsten
 • Formandens beretning: Varmeåret 2019/2020 har igen været et godt varmeår for vores varmeværk. Det er nu 3. år at vi har kørt med halmfyret, og det kører fortsat upåklageligt. Sommeren 2019 var den 9. varmeste sommer siden 1874 med en normal nedbør. Der er beregnet 2197 graddage, hvilket er 4,9% lavere end 2018/2019. Vi har haft et varmesalg på 3038 Mw dvs. Et varmetab på 40,9% der er ligeledes solgt 90Mw mere end året før. Som vi ser det, kan det skyldes at flere benytter fjernvarmen som fast varmekilde uden supplement. Dette kan skyldes de sænkede priser på Kw, og har nu kommunens laveste Kw pris. Af el har vi produceret 148Mw. Vi har desuden fået monteret keglen ved skorstenen, og har endnu ikke hørt noget fra kommunen, eller modtaget nogle klager. Bjarne og Carsten slap for det ekstra arbejde med rensning af kedlen, som ved den tørre sommer 2018 medførte. Jeg vil gerne opfordre at man besøger vores hjemmeside www.varme8350.dk, hvor man kan få mange flere informtioner. Tak til bestyrelsen for årets arbejde og for godt samarbejde. Tak til Bjarne og Carsten for deres gode indsats.
 • Revisor – regnskabet godkendes
 • Budget for driftsår: Der er ingen planer om inversteringer i kommende varmeår.
 • Louise til genvalg – godkendt
 • Karl Anker til genvalg – godkendt
 • Suppleant 1 og 2 Carsten og Henning – genvalgt
 • Revisor Christensen og kjær til genvalg – godkendt
 • Evt: Revisor ser ingen for varmeværkets fremtid, sådan som det kører lige nu. Overordnet set ser alt rigtig godt ud, både økonomisk men også i forhold til driften.  
 • Vedr. Borgerforslag om shelter på varmeværkets grund, ser bestyrelsen dette forslag med positive øjne. Vi vil drøfte det til næste bestyrelsesmøde.