Mulighed for etablering af alternativ varmekilde

Bjarne og Heimo har afholdt et møde med K.F. Halmfyr, Hanne og Karsten Hagen og John Kjær, hvor de gennemgik flere muligheder for etablering af et halmfyr i Hundslund og evt. også i Oldrup.

Ved etablering af et halmfyr, er der mulighed for at lave et automatisk anlæg, som blot skal fodres en gang pr. dag eller et portions fyret anlæg, som skal fyrres i flere gange pr. dag – i de kolde perioder op til 3 gange pr. døgn.

I de ideer der indtil videre har været drøftet, er muligheden for et mindre anlæg i Oldrup, som kan dække de knap 20% de aftager. Desuden etablering af et halmværk i Hundslund til dækning af de resterende 80%.

Iflg. fjernvarmeforeningen er halm prismæssigt mest attraktiv, men flere muligheder undersøges – her i blandt også biogas.

Vi kontakter det rådgivende ingeniørfirma ILK, for at få dem til, at lave udregninger og forslag til etablering af et halmværk.

Vi kontakter fjernvarmeforeningen, for at undersøg om de har konsulenter, som kan råde og vejlede os. Hos dem undersøger vi biogas, varmepumber, solvarme og sol energi – om nogen af disse muligheder er interessante.

P.t afventer vi et tilbud fra K.F halmfyr og bestyrelsen mødes igen i starten af det nye år, for at drøfte den videre plan.

Besøg fra arbejdstilsynet

Vi har haft besøg af arbejdstilsynet, som har orienteret os om at vi skal lave en rygepolitik samt ATEX – arbejdsplads vurdering. Ellers var der ingen kommentar til deres besøg.

Ophør af CO2-kompensation

Regeringen har vedtaget, at afskaffe CO2 kompensationen fra 1. januar 2015. Det betyder en manglende kompensation på kr. 200.000, som derved påvirker vores drift negativt.