Generalforsamling 19.09.2019

Carsten Hagen Rasmussen vælges som ordstyrer

Formandens beretning: Varmeåret 2018/19 har været et godt år for vores varmeværk. Det er det andet år vi har kørt med halmværket, og det kører upåklageligt. Sommeren 2018 var meget tør, og salte ikke blev vasket ud af halmen. Det gav extra arbejde med rensning af kedlen til Bjarne og Carsten. Vi har haft et varmesalg på 95,16% af mængden i et normalt varme år, leveret 2949 Mw og produceret 4986 Mw dvs. et varmetab på 40,9%.
Af el har vi produceret 130 Mw. Vi har fået fremstillet en kegle til skorstenen, dette skal gerne udbedre det problem der har været med røg nedfald. Keglen er leveret u/b af Faust, den vil blive monteret ved nærmest givende lejlighed.
Generelt er varmepriserne steget i Danmark, varmeværker der har modtaget grundbeløb for elproduktion har sat priserne op med 13,8 pct. Siden august 2018. De selskaber der ikke har modtaget grundbeløb har i gennemsnit sat priserne op med 5,1 pct. Vi har sænket prisen med 1,85 pct. Dette er beregnet ud fra et standardhus på 130kvm og et forbrug på 18,1 MV. Jeg vil igen opfordre til, at man besøger vores hjemmeside ”varme8350.dk”, hvor man kan hente mange informationer.
Tak til bestyrelsen for årets arbejde og tak for samarbejdet. Tak til Bjarne og Carsten for den store indsats, de har leveret både i det daglige arbejde og den særlige indsats i forbindelse med etablering af halmværket. Tak for i år.

Eventuelle spørgsmål: Er varmespillet tilfredsstillende?

Formanden: Vi ønsker at varmespildet skal endnu længere ned, men det store tab skyldes afstanden Hundslund – Oldrup. Samt rørenes størrelse.

Revisorens beretning: Revisoren fremlægger årsregnskab.

Der fremlægges budget for kommende år hvor der er sket store ændringer. Den faste udgift er derfor nu højere samt den variable er lavere.

Årsregnskab blev godkendt og budget taget til efterretning.

Spørgsmål: Hvem bestemmer og sætter priserne?
Svar: Dette gør bestyrelsen i samarbejde med revisoren som kommer med en et udkast.

Der fremlægges 5 modeller på forskellige hustyper samt lejligheder, hvor forbrugerne kan se fællesnævner for disse modeller, den lave variable afgift vil give et prisfald på 1,85% på et standardhus

På valg: Bjarne, Ole og Martin – alle 3 blev genvalgt.

På valg 2 suppleanter: Karsten Kristensen og Michael Koch. Karsten Kristensen blev valgt som første suppleant og Henning Overgaard som 2. suppleant.

Valg af revisor: Genvalg

Eventuelt: Forslag om generalforsamling i varmeværket næste år, samt rundvisning.

Formanden takker af.

Næste møde: 24/10-2019