Generalforsamling 23.09.2021

• Der godkendes varsling af generalforsamlingen
• Ordfører er Casper Breinholt
• Formandens beretning: varmeåret 20/21 har igen været et godt varmeår for vores varmeværk. Det er nu 4. år at halmfyret kører, og dette er fortsat upåklageligt. Det har været en kold vinter, og forbruget har været højere hos forbrugerne. Jeg vil fortsat opfordre til at man besøger vores hjemmeside www.varme8350.dk Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og tak til Bjarne og Carsten for det gode arbejde.
• Revisor – regnskabet godkendes
• Budget for driftår – der er ingen planer om investeringer
• Martin til genvalg – godkendt
• Ole til genvalg – godkendt
• Bjarne til genvalg – godkendt
• Suppleant i – Henning Overgaard – Godkendt
• Suppleant 2 – Karsten Kristensen – Godkendt
• Evt- Bestyrelsen fremlægger nye vedtægter for de fremmødte. Dette er dog ikke blevet bekendtgjort ved annonceringen af generalforsamlingen så derfor holdes 2 nye generalforsamlinger
28/10 kl. 19.00 i Hundslund hallen
18/11 kl. 19.00 i Hundslund hallen
• Nye byggegrunde – Nogle nye byggegrunde er blevet solgt. Og ifølge de nye regler, er de ikke underlagt tilslutningspligt. Derfor har bestyrelsen truffet en beslutning om at tilbyde disse en reducering af den faste afgift.

Bestyrelsesmøde 19.08.2021

Fraværende: Carsten

Daglig drift: Alt kører upåklageligt, motor har kørt meget de seneste måneder, så derfor har vi ikke haft meget afbrænding af halm. Halmen vi pt har, er af god kvalitet, og det har i længere periode ikke givet komplikationer i forhold til sten i askesnegle.

I forhold til annonce i Odder avis vedr. generalforsamling i varmeværket, har der været nogle informationsfejl i den skitse som vi har fået retur. Bjarne ringer til Odder avis for at få bekræftet at fejl er rettet inden annoncen bliver trykt.

Bjarne har opdaget fejl i årsopgørelse på varme særligt gældende erhverskunder, der er rettet henvendelse til odder forsyningsselskab som har rettet fejlen. Fejlen inkluderer for lidt opkrævet.

Der er desuden kommet et tilbud på motoren på 200.000 som er 100.000 kr. over den vurderede pris som vi fik sidst. Derfor er alle enige om at det er nu at den skal sælges i forhold til budgettet som Bjarne har vedlagt over udgifter og indtægter af motordrift. Vi har stadig god backup i gaskedel.  Der mangler blot at blive undersøgt om Hundslund kraftvarmeværk fortsat er underlagt kraftvarmekrag. Bjarne ringer igen ind i morgen 20-08-2021 for at tale med en jurist.

Forslag til generalforsamling: Vi har haft oppe at vende vedr. de nye byggegrunde som ikke er underlagt tilslutningspligten, for at få mere til fællesskabet vil vi udarbejde et forslag for at få de nye beboer med i varmeværket. 

Økonomi: Alt ser godt ud. 

Restancer: Små restancer fortsat.

Eventuelt: Snak om at indsætte en port i stedet for vindue hvor motor pt. Sidder. På den måde kan rummet anvendes til andre ting. 

Næste møde: Generalforsamling 23-09-2021 – vi mødes kl. 18.30 

Bestyrelsesmøde 30.06.2021


Fraværende: Ingen

Daglig drift: Der er blevet skiftet frekvensomformer. Motor kører pt en del da der er en del efterspørgsel på driften. Der er desuden ny tilkobling på fjernvarmen.

Bjarne og Carsten har været på Langeland og kigge på varmeværk for inspiration.
Der snakkes om fremtidige kontrakter vedr. halmaftaler og desuden kursus i fugtmåling, hvilket Bjarne og Carsten kan tage.

Bjarne og Carsten laver et udkast til kontrakter, der er på nuværende tidspunkt 1 år tilbage, vi kan evt. indrykke en annonce i avisen mhp. Halm fra lokalområdet.

Der er foretaget service på kedlen.

Halmfyret har næsten ikke været i drift den seneste uge pga. motordrift.

Økonomi: Der er pt. Betalt mange regninger som det plejer denne tid på året.

Restancer: Alt ser godt ud.

Eventuelt: Generalforsamling d. 23-09-2021 kl. 19.00 i Hundslund hallen – på valg Bjarne, Ole og Martin – vi sætter annonce i Odder avisen

Næste bestyrelsesmøde: 19-09-2021 kl. 19.30

Bestyrelsesmøde 25.03.2021

Fraværende: Carsten

Daglig drift: det går rigtig godt. Vi får en masse god halm pt. Der er kommet rigtig mange læs. Reparation af halmsnegl. Faust er ved at forstærke lejerne i halmsnegl blandt andet + opgradering heraf. Motor kører en time en gang imellem. Vi får nye forbrugere. 2 nye tilkoblinger til varmeværket. Ikke med tilslutningspligt.  

Besparelse af motordrift. Overskud på 28.000, men stadig en udgift på 50.000 om året.

Ny ejendomsvurdering. Steget fra 1,4 -4,6 mio. – vi klager.

Besøg af forsikringsmægler: forslag til forsikring mod cyberkriminalitet- vi kigger på det.

Usikkerhed vedr. beskatning i forhold til at fyre med halm. Co2-beskatning og i forhold til halmkontrakt. 

Økonomi: Der er penge på kontoen. Rigtig godt regnskab med overskud. Betalt lån ud i 2024.

Restancer: Alt ser godt ud. 

Gennemgang af oplæg til vedtægtsændringer: vi holder møde og gennemgår sammen.  29/04-2021

Eventuelt: udskudt julefrokost. Martin kommer med Dato hertil.

Næste møde: 24.04.2021 kl. 19.30 

Bestyrelsesmøde 08.10.2020

Fraværende: Ole

Daglig drift: Der er udarbejdet et prisoverslag over motoren. Hvad der er af besparelse ved at indstille motoren. Selvrisiko stiger snart til 60% så vi opsiger forsikringen. Vi er enige om at lade motoren kører til den evt. ikke kan mere.

Bestyrelsen er inviteret til kursus. Karl Anker deltager sammen med Bjarne.

Der er kommet en regning fra selskabsstyrelsen på 39.000 – den skulle angiveligt have ligget på 10.000 – 11.000 kr. ifølge revisorens regnskab. Revisor er forsøgt kontaktet.

Vi siger nej tak til tilbud om SMS-advisering.

Der vil i fremtiden være mere fokus på bæredygtighed. Og den nye biomasseaftale indgår der indtil videre kun træ, ikke halm som vi anvender i varmeværket.

Økonomi: Kontoen ser fortsat god ud.

Eventuelt:

Shelter – Vi er meget positive over forslaget og har snakket om hvor shelter skal stå placeret i forhold til stien og varmeværket.

Evaluering fra generalforsamling – det  var rigtig fint at holde dette møde på varmeværket, vi snakker om at bruge anden form for annoncering næste år, da dette kunne trække flere til.

Notat: Vi tager vedtægterne op til gensyn.

Julefrokost: Martin holder julefrokost i år. 5/12-2020

Konstituering: 4 er blevet genvalgt.

Næste møde: 26-11-2020 kl. 19.30

Generalforsamling 10.09.2020

Varmeværket Hundslund – Oldrup generalforsamling 10-09-2020

 • Der godkendes varslingen af generalforsamlingen
 • Ordfører er Carsten
 • Formandens beretning: Varmeåret 2019/2020 har igen været et godt varmeår for vores varmeværk. Det er nu 3. år at vi har kørt med halmfyret, og det kører fortsat upåklageligt. Sommeren 2019 var den 9. varmeste sommer siden 1874 med en normal nedbør. Der er beregnet 2197 graddage, hvilket er 4,9% lavere end 2018/2019. Vi har haft et varmesalg på 3038 Mw dvs. Et varmetab på 40,9% der er ligeledes solgt 90Mw mere end året før. Som vi ser det, kan det skyldes at flere benytter fjernvarmen som fast varmekilde uden supplement. Dette kan skyldes de sænkede priser på Kw, og har nu kommunens laveste Kw pris. Af el har vi produceret 148Mw. Vi har desuden fået monteret keglen ved skorstenen, og har endnu ikke hørt noget fra kommunen, eller modtaget nogle klager. Bjarne og Carsten slap for det ekstra arbejde med rensning af kedlen, som ved den tørre sommer 2018 medførte. Jeg vil gerne opfordre at man besøger vores hjemmeside www.varme8350.dk, hvor man kan få mange flere informtioner. Tak til bestyrelsen for årets arbejde og for godt samarbejde. Tak til Bjarne og Carsten for deres gode indsats.
 • Revisor – regnskabet godkendes
 • Budget for driftsår: Der er ingen planer om inversteringer i kommende varmeår.
 • Louise til genvalg – godkendt
 • Karl Anker til genvalg – godkendt
 • Suppleant 1 og 2 Carsten og Henning – genvalgt
 • Revisor Christensen og kjær til genvalg – godkendt
 • Evt: Revisor ser ingen for varmeværkets fremtid, sådan som det kører lige nu. Overordnet set ser alt rigtig godt ud, både økonomisk men også i forhold til driften.  
 • Vedr. Borgerforslag om shelter på varmeværkets grund, ser bestyrelsen dette forslag med positive øjne. Vi vil drøfte det til næste bestyrelsesmøde.