Ingen kommentar til referat

Daglig drift

Vi har i juli måned indtil videre produceret 20 timers EL produktion, hvoraf flere af timerne til gunstige priser.

Driften på værket er uden problemer.

115 målere er indkøbt og skal skiftes inden 20. oktober. Bjarne vil tage kontakt til forbrugerne, og vil sørge for udskiftning.

Økonomi

Økonomien ser fornuftig ud, dog er restancerne steget en smule i forhold til sidste periode – pt. kr. 51.000

Servicekontakt med Jenbacher

Vi drøftede hvorvidt vi skulle bibeholde vores nuværende servicekontrakt med Jenbacher, og har besluttet, at vi bibeholder aftalen, da det er mest fordelagtigt i tilfælde af større nedbrud.

Gaskontrakt

Vi har skrevet kontrakt på køb af Gas på 80 % af den mængde vi forventer, at kunne modtage til en pris på kr. 2,09 pr. kubikmeter mod 2,32 sidste vinter. 

Budget 2015/16

Ingen kommentar til det modtagne budget fra revisoren.

Vi har haft besøg af en konsulent fra Energistyrelsen, med henblik på brug af varmepumpe, men deres beregninger viser, at det ikke er aktuelt for Hundslund varmeværk.

Der er foretaget rettelse af takstbladet vedr. nye andelshavere.

Møde med Odder borgmester

Repræsentanter fra Hundslund varmeværk har holdt med Odder borgmester, hvor muligheden for levering af varme fra Studstrup via Odder og Ørting blev drøftet. Odder kommune har iværksat en undersøgelse, for mulighed.

Tilladelse til og etablere indkørsel fra offentlig vej til evt. halmværk undersøges hos kommunen.

Bjarne arbejder videre på planen om etablering af halmværk.

eForsyning er frigivet

eForsyning er den nye mulighed for aflæsning af forbrugerne eget forbrug. På årsopgørelsen, som kommer i løbet af sommeren, er der beskrevet hvordan man får adgang til eForsysning.

Bestyrelsens kommentar til ”Formandsberetningen” skal fremsendes til formanden seneste d. 18 juli.

Næste møde:

Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 19.30