Bestyrelsesmøde 31.maj 2016

Afbud fra Carsten Hagen.

Gennemgang af vores revisor af prognose for 2015/2016, som ser meget lovende ud og tegner på et godt resultat for året. Desuden gennemgang af budgettet for 2016/2017, hvor vi kan nedsætte varmeprisen med 15% – fra 0,70 til 0,59 øre pr. kwh

Referat fra seneste møde:

Ingen kommentar fra seneste møde.

Daglig drift:

Afgifts refusion 154000 modtages i regnskabsåret 2016/2017

Service på vores gas kedel er foretaget. Start problemer på motoren til produktion af El, hvor vi har lidt start problemer. Vi har derfor haft besøg fra vores leverandør, som har lavet en mindre justering.

Den nye udstykning i Kirkevang er nu tilsluttet og den nye rørføring er noteret på vores tegninger.

Jordbund undersøgelser på vores matrikel viser umiddelbart, at det ikke bliver nødvendigt med ekstra pilotering.

Vi tegner en kontrakt på gasprisen for alle 6 vintermåneder.

Økonomi:

Værket har en sund økonomi og regnskabet for 2015/2016 ser godt ud.

Restancer:

Er en smule mindre end tidligere.

Status på halmprojeket:

Vi er blevet kontaktet af Mosgaard Museum vedr. arkæologisk undersøgelse. De ønsker at lave en forundersøgelse af det areal, hvor vi vil bygge vores halmværk.

Bank

Vi er blevet kontaktet af Nordea, som fremover til opkræve 0,5% i negativ rente på vores indestående. Vi undersøger derfor, om vi kan finde andre et andet penge institut, hvor vi kan placere nogle af vores kapital.

Næste møde:

Tirsdag d. 5. juli 2016 kl. 19:30