Ingen kommentar til referat fra seneste møde.

Daglig drift

Driften af halmværket har henover sommeren kørt meget stabilt. Vi har fået en levering af raps halm, som vi brænder af nu og holder nøje, at vi får samme energi pr. kilo raps halm

Høje gas priser i øjeblikket, men også høje El-priser som dog ligger under vores kip pris for hvornår det er rentabelt for os at producere el. 

Års eftersyn bliver udført i løbet af de kommende uger, hvilket er en del af vores servicekontrakt. 

Det nyslået græs er begyndt at gro og vores beplantning vokser fint. Der skal udskiftes 40-50 planter, hvilket er en del af den aftale vi har med leverandøren. 

Vi får lavet en trappe, som skal benyttes, når kedlen skal renses. 

Vi har fået en klage fra Odder kommune, hvor en beboer i nærheden klager over røg fra halmfyret. Ved særlige vejrforhold kan røg fra skorstenen lægge sig ned over jorden. Ved byggeriet af halmværket, besluttede vi at bygge en skorsten, som er 5 meter højere en vi var pålagt og vi har dermed gjort så meget som muligt for at afhjælpe evt. gener så meget som muligt. Bjarne har inviteret Odder kommune til at komme forbi, så de kan se på værket. 

Vi har haft besøg af skorstensfejeren, som vil i starten havde planlagt, at komme 6 gange årligt. Det har de ændret til 5 og vil nu ændre det til 4 gange årligt, da der er meget lidt sod i skorstenen. 

Økonomi

Likviditeten ser meget fornuftig ud 

Restancer er på et lidt højere niveau en normalt. 

Vi har modtaget et udkast til regnskabet, som bliver fremlagt på generalforsamlingen d. 27. september 2018 kl. 19.00

Eventuelt

Bjarne deltager i fjernvarmedag hos Thvilum d. 25. september

På trods af en dårlig høst resultat, så tror vi ikke at det bliver et problem med leverancen. 

Næste møde: 27. september kl. 18.30