Fraværende: Ingen

Daglig drift: Der er blevet skiftet frekvensomformer. Motor kører pt en del da der er en del efterspørgsel på driften. Der er desuden ny tilkobling på fjernvarmen.

Bjarne og Carsten har været på Langeland og kigge på varmeværk for inspiration.
Der snakkes om fremtidige kontrakter vedr. halmaftaler og desuden kursus i fugtmåling, hvilket Bjarne og Carsten kan tage.

Bjarne og Carsten laver et udkast til kontrakter, der er på nuværende tidspunkt 1 år tilbage, vi kan evt. indrykke en annonce i avisen mhp. Halm fra lokalområdet.

Der er foretaget service på kedlen.

Halmfyret har næsten ikke været i drift den seneste uge pga. motordrift.

Økonomi: Der er pt. Betalt mange regninger som det plejer denne tid på året.

Restancer: Alt ser godt ud.

Eventuelt: Generalforsamling d. 23-09-2021 kl. 19.00 i Hundslund hallen – på valg Bjarne, Ole og Martin – vi sætter annonce i Odder avisen

Næste bestyrelsesmøde: 19-09-2021 kl. 19.30