Afbud fra Ole til dagens møde.

Kommentar til referat fra seneste møde

Flow måder melder fejl, hvilket vi stadig afventer rettelse af. Bjarne følger op.

Daglig drift.

Det køre stille og roligt – producere meget lidt el for tiden og selvom vi køre sjældent, så virker automatisk opstart perfekt.

Økonomi

Lille stigning i restancer på kr. 7.000, ellers ingen bemærkninger.

Svar fra menighedsrådet vedr. køb af jord

Vi har modtaget positiv svar fra menighedsrådet, som er indstillet på at sælge jorden til varmeværket.

Vedtagelse af lov forslag afventer stadig. Bjarne kontakter Dansk fjernvarme forening og får en status.

Vurdering af tilbud fra Lin-KA og Faust

Vi har modtaget et revideret tilbud for Lin-KA, som er blevet væsentlig dyrere end et anlæg fra Faust. Vi arbejder derfor videre med Faust, som leverandør.

Udeståender til etablering af halmværk som undersøges imens vi afventer vedtagelse af loven

(Ikke i referatet: Læs aktuelle nyheder om halmværk etableringen her.) 

  • Tilbud på bygning af ny hal
  • Tilbud fra elektriker til el samt internet
  • Tilbud fra VVS vedr. vand til brandslukning og til at gør asken våd
  • Tilbud på køb af jord
  • Tilbud på etablering af adgangsvej til hal
  • Tilbud på truck
  • Tilbud på etablering af udenoms areal
  • Tilbud på sokkel til skorsten
  • Tilbud på evt. sprinkler over opriver

Diverse post

Adgang til offentlig vej – kan vi evt. få et svar fra kommunen til deres holdning til udkørselsveje på de forskellige muligheder vi arbejder med ?

Rejsehold fra Klima-Energi og Bygningsministeriet

Klima- Energi og Bygningsministeriet har nedsat et rejsehold, som skal se på mulighederne for produktion af varme ved hjælp af varmepumper. Bjarne kontakter ministeriet for at få dem på besøg.

Eventuel

Bestyrelsens sammenkomst d. 6/6 – nærmere tidspunkt følger senere.

Besøg af revisor på vores næste bestyrelsesmøde med henblik på budget 2015/2016

Næste møde

Tirsdag d. 26. maj

Alternativ hvis revisor ikke har mulighed bliver mandag d. 1. juni.