Fravær: ok
Referat fra seneste møde: ok

Daglig drift:
Nye transformers til alle styresystemer er blevet monteret, det har betydet at alle parametre på varmeværket er blevet rolige efterfølgende. Der blev opdaget en defekt transmit, den er blevet lukket ned da dets funktion ingen betydning havde.
Vi har modtaget nye halmstørrelse, disse er mindre men med samme vægt som før. Ballerne brænder rigtig godt, og der kan samtidig være 50% mere på laden. Halmen har i år været betydelig bedre, det har betydet mindre rengøring i rørene.
Der er installeret permanent vanding af asken, denne vil med faste jævne mellemrum komme med et sprøjt, hvilket falder godt ud.

Økonomi: Økonomi ser fin ud. Aftalt opsigelse af motorkontrakt, selve motoren får lov at stå indtil videre.

Restancer: restanceliste mangler pt

Næste møde: 23. Januar 2020 kl. 19.30