Referat fra seneste møde

Ingen kommentar til referatet fra seneste møde

Daglig drift

Bjarne er blevet kontaktet af retten i Viborg vedr. en meget gammel sag om tyveri af varme. Bjarne skal møde i retten i Viborg for, at svare på en række spørgsmål.

Der produceres et minimum af El på værket grundet de lave priser på El, men de seneste dage har vi produceret El, da der har været gode priser grundet stille vejr.

Økonomi

Restancer på 98 tkr., hvilket er højere en normalt.

Vi skal holde møde med revisor mht. nye priser. Han inviteres til næste bestyrelsesmøde.

Economizier – har accepteret tilbuddet fra ILK, om afventer en godkendelse af vores kommune kredit.

Næste møde hvor revisoren indkaldes

Mandag d. 26 maj kl. 19.00
Alternativ d. 19 maj kl 19.00