Bestyrelsesmøde 28-06-2022

Fraværende: Carsten + Martin

Referat fra seneste møde: Dato for julefrokost udskydes

Daglig drift: Prisen for salget af halm for næste varmeår stiger 14% hvilket passer godt til de beregninger vi har fremlagt.

Der har været lidt udfordringer siden sidste møde, der har blandt andet været hul i kedlen, derfor blev vandet lukket for nedkøling ift. Reparation hertil. Derudover har der været mislyde ved snegl og Bjarne og Carsten har derfor været i gang med en større rengøring af askesnegl.

Pt. Mangler der 2 omgange halm, og der er derfor fyldt godt op på lager, hvilket er god investering i forhold til prisstigninger.

Økonomi: Alt ser godt ud, ingen uforudsigelige regninger.

Restancer: der er enkelte restancer men intet alarmerende.

Generalforsamling 2022:  15-09-2022 kl. 19.00

Generalt: Bjarne snakker med forsikringsselskab vedr. solceller på bygningen. Vi er blevet enige om at tilbuddet ønskes med alt inklusiv så vi ikke står for stillads, maskiner mm.