Fraværende: Ingen

Daglig drift: Der er i dag lavet ny gaskontrakt et år frem.

Efter tyveriet af Varmeværkets plæneklipper, er alle erstatningspenge modtaget. Ny plæneklipper er blevet købt. Vi snakker om overvågning for fremtiden, og evt. matteret film på glasset ved døren til lageret, sådan at man ikke kan kigge ind.

Vand ved askesnegle kører nu pr automatik med succes.

Odder kommune er fortsat tavs mht. skorstensproblemerne.

Der er lavet to avisartikler i Odder Avisen vedr. fjernevarmen i Hundslund. Bestyrelsen er yderst tilfreds.

Der har været vand i fjernvarmerør, hullet er fundet.

Økonomi: Budgettet for næste varmeår er godkendt og underskrevet.

Der er fortsat penge på kontoen.

Restancer: 6000,- udestående

Eventuelt: Kan man få service på motoren på timebasis evt?

Næste møde: 25.06.2020 kl. 19.30