Fravær: Ingen

Referat fra sidste møde: ok

Daglig drift: Daglig drift kører som det skal på Varmeværket. Der har været enkelte udfordringer på motordrift, men anses nu som løst. Ved produktion af strøm, er indtægt højere end udgift. Der er enighed om at vi afventer til sidst på året omkring opsigelse af motorens servicekontrakt. Der udregnes om stilstandsvarmen er højere eller lavere end indtægt. I OML-rapporten anbefales det at der sættes en konus i toppen af skorstenen, da det måske kan sende røgfanen lidt højere op. 

Generalforsamling: Næste generalforsamling bliver 19.09.2019 kl. 19.00 i Hundslund Hallen

Økonomi: Økonomien ser rigtig fin ud. Det balancerer fortsat godt.

Restancer: Der er enighed om afskrivning af enkelte ældre sager.

Næste Møde: 15.08.2019 kl. 19.30