Fraværende: Carsten

Daglig drift: Der er foretaget til Dansk Fjernvarmeforening. Halm er stadig billigste brændsel på markedet. Odder maskinestation synes vores vægt vejer forkert i forhold til deres. De prøvede at veje her og i Solbjerg. Første læs vejede mest i Solbjerg. Næste passede godt sammen. Bjarne vil høre leverandøren vedr. forskellen. Problem vil fortsat forfølges. Carsten og Bjarne har været på et lille møde i Dansk Fjernvarme Forening, der vil laves et lille forsøg vedr. at måle – enighed om at vi tilbyder os.

Kedlen har været utæt, den er netop blevet svejst indeni. Den var med tiden blevet våd og rustet op.  Der er lavet aftale om en ny rustfri plade ved næste service.

Det kører rigtig godt med de nye størrelser halmballer, der er ingen problemer ved det.

Økonomi: Alt ser godt ud på trods af at vi nu ikke modtager tilskud fra staten længere.

Restancer: 1 lukkevarsel foretaget.

Eventuelt: Snak om generalforsamling om der kan foretages en udregning af de forskellige varmekilder, vi ser om man kan finde sådan en.

Næste møde: 16. April 2020