Møde med revisor

Møde med revisor for gennemgang af budgettet 2015/2016. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, så forventer vi en nedsættelse af prisen pr. kWh fra 0,77 øre til 0,70

Prognosen for regnskabsåret 2014/2015 tegner på et overskud, så vi indregner en henlæggelse på kr. 500.000 i budgettet 2015/2016 til fremtidige investeringer.

Referat fra seneste møde

Ingen kommentar til referatet fra seneste møde.

Daglig drift

Bjarne har holdt 2 ugers ferie, hvor afløser Karsten Hagen har styret værket uden problemer.

Vi har indgået aftale om indkøb af nye målere, som skal udskiftes i den kommende tid.

Økonomi

Ser fornuftigt ud for regnskabsåret og restancer er pt. kr. 44.000, som er på samme niveau som tidligere.

Svar fra Energistyrelsen

Bjarne har forespurgt Energistyrelsen om hvornår loven vedr. etablering af halmværk vil blive vedtaget.

Deres svar er, at vi roligt kan gå videre med vores planer, da loven skulle vedtages inden sommerferien. Skulle det ske at der bliver udskrevet valg inden, vil vi få dispensation. Vi kan dermed roligt gå videre med planerne om etablering af halmværk.

Vi opdaterer vores hjemmeside med status på, hvor langt vi er med planerne om etablering af et halmværk i Hundslund. Læs mere her.

Energistyrelsen rejsehold kommer på besøg mandag d. 1 juni og fortæller om varmepumper ind i fjernvarmen.

Næste møde:

Tirsdag d. 23. juni kl. 19.00