Gennemgang af årsopgørelse for 2013/2014 samt gennemgang af budget for 2014/2015. Vi lægger op til et budget, hvor prisen på varme fastholdes på samme niveau som 2013/2014.

Gennemgang af varmeværkets tarifblad, som

Lån i kommunekredit

Bestyrelsen har valgt et fast forrentet lån på 500.000 med løbetid på 20 år til finansiering af ”Economizer”.

Referat fra seneste møde

Ingen kommentar til referatet fra seneste møde.

Daglig drift

Vi har drøftet muligheden for at man på NETAFL.DK vil kunne se ens afkølingstemperatur – det som ligger til grund for motivationsafgift.

Bjarne deltager d. 12 juni i ”kundedag” hos energi Danmark, hvor de vil orientere om hvad der sker på fjernvarme markedet.

Arbejdstilsynet vil komme på besøg i den kommende tid. Bjarne har i den anledning tilmeldt sig et kursus, for at være opdateret på området.

Der har været problemer med motoren en enkelt gang, hvor Bjarne havde brug for elektrikeren for at få gang i den.

Målerkontrolaftale

Der skal laves målerkontrol af forbrugernes måler efter at de har siddet hos forbrugerne i 6 år. Det er i løbet af efteråret, hvor en procent sats udtages til kontrol. Vi har en aftale med firmaet Diehl, som står for kontrollen.

Economizer

Projektet vedr. Economizer, går efter planen. Bestyrelsen har vedtaget, at vi optager et 20 årig fast forrentet lån og leverandøren er godt i gang med projektet.

Fraværende

Lars Wahlqvist

Næste møde

Mandag d. 30. juni kl. 19.00