Fraværende: Ingen

Daglig drift: Det er gået rigtig godt den seneste tid. Der har kun været en enkel alarm på varmeværket. Pt. Kører driften efter el-priserne, hvilket betyder primært om natten hvor el er billigst. Der er modtaget 2 træk halm, og pt er lager godt fyldt op. Ballerne vejer fysisk over 600 kg stykket, hvilket betyder der er mere godt i dem, heraf længere forbrændingstid. Snoraftageren er justeret for at tilpasse byghalmballerne. Bjarne har bemærket en forskel på mærket af halmballepresseren, hvilket han er opmærksom på. En utæthed på stokeren har været på tale, dette er aftaget/fixet og kører hermed rigtig godt. Der er blandt andet fyldt mindre vand på en normalt, hvilket er positivt. Der er for nyligt blevet tilsluttet en ny forbruger til varmeværket.

Alle kommuner er pålagt at sende brev ud til brugerne af gasfyr med henblik på ændring af deres varmekilder, Bjarne forslår at gøre samme ved oliefyrbrugerne. Vi får at se.

Der er 2 ledige byggegrunde. Der har været interesse fra ejendomsmægler på priser for tilslutning, hvilket vi ser positivt på.

Økonomi: alt ser fint ud. Penge på kontoen. Vi afventer fortsat tagreparation.

Restancer: Få på listen. Den ser fortsat fin ud.

Vi er blevet enige om tilslutningspris på 8000 + moms – tilslutningstilbuddet har en slutdato på 30/6-2023

Vi lægger dette op på hjemmesiden.

Generalforsamling 2022: Vi havde en positiv oplevelse med glade forbrugere som var dukket op for at få en fornemmelse for fremtiden her i varmeværket.

Konstituering:

Formand: Karl Anker Jensen

Næstformand: Ole olesen

Kasser: Martin Andersen

Sekretær: Louise Babis

Evetuelt: Vi ønsker brændende at få taget repareret da der er stort behov. Materialer står klar.

Bjarne inviteret til frokostmøde pga nye regler vedr. graveforespørgelser.

Julefrokost: 21/1-2023 eller 28/1-2023

Næste møde: 14/12-2023