Gennemgang af vores forsikrings muligheder ved Jørgen Søndergaard fra De Frie forsikringsmæglere. Jørgen har gemmen gået alle vores forsikringspolicer og kom med forslag til ændringer til vores eksisterende policer. Mange af de tilpasninger i vores policer var småting, men Jørgen fandt en klausul vedr. vores Jenbacher gas motor. hvor erstatning går fra totalskader til dagsværdi, når anlægget er over 10 år. 

Denne klausul skal fjernes fra vores nuværende forsikrings police, hvis ikke TopDanmark er villig til det, vælger vi et andet selskab, som ikke har denne klausul. Efter vores møde, sørger Jørgen for de ændringer vi har aftalt. 

Referat fra senest møde:

Ingen kommentar til referatet fra seneste møde

Daglig drift:

Har produceret El i ca. 14 timer den seneste måned. 

Har fået skiftet vores PH måler på værket, da den anden var defekt. 

Halmværket køre rigtig godt. Bjarne og Carsten renser kedlen i denne uge. 118 halmballer på lager, som bør være tilstrækkeligt til produktion af varme i juli måned. 

Der er blevet stået græs i arealerne omkring halmværket

Efterfyldning af opgravede huller i vejen, skal værket fremover selv sørge for. 

Økonomi: 

Økonomien er god og restancer ligger på vanligt niveau. 

Næste møde 

30. august 2018