Louise deltog i i mødet

Ingen kommentar til referat fra seneste møde.

Daglig drift
Årligt eftersyn udført på vores kedel er netop udført. En mindre utæthed på et rør blev konstateret og efterfølgende repareret. Faust yder altid gode service overfor værket.
Vi har ikke fået siden i slutningen af juni, men får fyldt lageret op i morgen.
Ændring på aske opsamling virker helt efter planen, og de små tilpasninger, som Bjarne og Carsten løbende finder på, bliver også gerne delt med Faust.
Sikkerhedsopdatering af vores IT på værket.

Økonomi
Årets budget afviger ca. 150.000 fra budget, men skyldes umiddelbart halm afregning fra året 2020/21, som først blev bogført i indeværende år. Vi drøftede, muligheden for at ændre opkrævning fra bagud til forud, for dem, som jævnligt ikke betaler til tiden.

Restancer
En smule højere, som primært skyldes restancer fra årsopgørelse.

Solcelleanlæg til drift af halmværk
Vi har fået udarbejdet et tilbud på etablering af solceller på taget af halmværket. Tilbuddet viser en etableringsomkostning på knap 1 mio. kroner, og dermed vil etableringen ikke kunne løbe rundt, ud fra de gisninger vi fået omkring fremtidige El-priser. Bestyrelsen forkaster forslaget.

Generalforsamling
Årets generalforsamling d. 15. september kl. 19.00 i Hundslund Hallen

Eventuel
Foldestillads indkøbt til værket, som vil gøre rengøring og vedligeholdelse i højden, noget mere tilgængeligt.

Næste møde:
Generalforsamlingen d. 15. september kl. 18.30