Fraværende: Ingen

Daglig drift: det går stille, ingen afbrænding af halm i 2 dage. Motoren har været kørende.

Der er foretaget lovpligtige årseftersyn på teleskoplæsser.

Der er foretaget brandsyn, der er ingen fejl og mangler.

Bjarne er blevet kontaktet af Nordea, afvist tilbud fra deres side, da der ikke var goder at hente for varmeværket, bestyrelsen støtter beslutningen.

Der modtages løbende information omkring forhandlinger omkring fjernvarmen i DK.

Bjarne er ved at lave oversigt over udgifter samt indtægter omkring motordrift, den er ikke i mål endnu da der mangler få oplysninger. Afventer tilbud fra Top Danmark.

Det går rigtig fint med askesnegle, den nye tilkobling med automatisk vanding kører fortsat.

Restancer: Ser ok ud, restance på omkring 7500 – 8000 kr. 

Generalforsamling: Dato fastlagt, 10/9-2020 kl 19.00 – bestyrelsen mødes 18.30

Afholdes i år ved varmeværket med rundvisning til de interesserede.

Lån af stole og borde evt ved hallen eller skolen. 

Eventuelt: Modtaget tilbud fra nedlagt kraft-varmeværk. Vi mangler pt ikke noget.

Næste møde: 27/8-2020 19.30