Fraværende: Carsten

Daglig drift: det går rigtig godt. Vi får en masse god halm pt. Der er kommet rigtig mange læs. Reparation af halmsnegl. Faust er ved at forstærke lejerne i halmsnegl blandt andet + opgradering heraf. Motor kører en time en gang imellem. Vi får nye forbrugere. 2 nye tilkoblinger til varmeværket. Ikke med tilslutningspligt.  

Besparelse af motordrift. Overskud på 28.000, men stadig en udgift på 50.000 om året.

Ny ejendomsvurdering. Steget fra 1,4 -4,6 mio. – vi klager.

Besøg af forsikringsmægler: forslag til forsikring mod cyberkriminalitet- vi kigger på det.

Usikkerhed vedr. beskatning i forhold til at fyre med halm. Co2-beskatning og i forhold til halmkontrakt. 

Økonomi: Der er penge på kontoen. Rigtig godt regnskab med overskud. Betalt lån ud i 2024.

Restancer: Alt ser godt ud. 

Gennemgang af oplæg til vedtægtsændringer: vi holder møde og gennemgår sammen.  29/04-2021

Eventuelt: udskudt julefrokost. Martin kommer med Dato hertil.

Næste møde: 24.04.2021 kl. 19.30