Fraværende: Carsten

Daglig drift:

Den daglige drift kører som det skal. Der har på varmeværket været montører for pakningsskift i kedellåge. Bjarne og Carsten blev til langt ud på aften for at hjælpe til, og for at holde regningen nede.

Bjarne har været på kursus hos Thvillum vedr. POLKA som er et pris- og levetidskatalog. Her får man data over ledningsnet, info om alder herpå samt hvor skaderne er, hvilket er et rigtig smart system som giver et godt overblik.
Askecelleslusen er blevet udskiftet men den vi har på lager, og den demonterede bliver gjort klar til næste skift.

18/11-2019 overtaget Odder forsyningsselskab det administrative vedrørende forbrugerafregninger m.m.

Der er i dag ankommet 3 træk halm fra Samsø.

Økonomi:

Økonomien ser fornuftig ud, der er enkelte restanser.

Generalforsamling:

Positiv – men med få fremmødte, gode spørgsmål, og et ønske om at vi afholder generalforsamlingen på varmeværket næste år, og laver en fremvisning.

Konstituering: Alle poster fortsætter

Evt.: Julefrokost 29/11-2019 kl. 18.00
Næste møde 28/11-2019 kl. 19.30