Fraværrende: Henning

Bødeforlæg: Vi meddeler politiet, at vi betaler bøden. Rettens vej vil ikke være til vores fordel. Ulykken som fandt sted på værket i august 2022, er en menneskelig fejl som sker, og bestyrelsen bakker op om, at Bjarne ikke har handlet i ond tro.

Daglig drift: Værket kører upåklageligt. Der har ikke været mange alarmer hen over sommeren. En tand på fyret er brækket, og dermed repareret. Desuden har der i sommerperioden kørt renovering af fyret. Der er svejset en tyk plade i, kedlen har været tømt for vand. Ved tømning af vandet opdagede Bjarne en defekt ved brønden. Denne blev i samme omgang repareret. En pumpe skulle skiftes. Der har under hele renovering været varme nok på reserve. Derfor har det ikke været nødvendigt at anvende gas.

Økonomi: Vi rammer næsten budget. Vi har drøftet om tilslutningsprisen er for lav, men beslutter at vi indtil videre bliver den. Og vi ser an. Grunden er at der har været større udgifter vil tilslutninger end først antaget, men dette skyldes til dels også udfordringer med forkerte optegninger digitalt.

Restancer: Restancelisten ser ud som den plejer Intet alarmerende.

Næste møde bliver i hallen til generalforsamlingen 18.30