Ingen kommentar til referat fra seneste møde.

Budget for 2018/19

Gennemgang af budgettet for 2018/19 af revisor Henrik Christensen. Selvom den største del af El-tilskud bortfalder i 2018/19, så bibeholder vi den nuværende varme pris på kr. 0,53 plus moms pr. MWh.

Prognosen for 2019/20 og 2020/21 viser lille stigning i prisen grundet bortfald El-tilskud

Energispareomkostningerne bortfalder i løbet af 2020 og dermed forsvinder en omkostning på godt kr. 100.000

Daglig drift

Analyse af vores akse skal foretages for, at vi hvor stor mængde der må spredes på markerne.

Henvendelse fra husstand, som ønsker ikke ønsker at benytte den brændselstype de benytter i dag, men vil så gerne vide om de er underlagt tilslutningspligten. Bjarne undersøger sagen.

Kommunaldirektøren og den nye teknisk chef fra Odder kommune kommer og besøger varmeværket i slutningen af juni.

Beplantning omkring grunden til varmeværket er nu udført

Som en del af godkendelse af halmværket, skulle der lave gule opstregninger på gulvet, hvilket nu er lavet.

I vores halmkontrakt har vi angivet, at vi i varmeåret 2017/18 skulle bruge 1350 ton, men vi kommer til at skulle bruge omkring 150 ton mere. Vi har valgt at fjerne dette loft, hvilket give en lille prisstigning på 2 øre på kg.

Økonomi

God økonomi og kun få restancer

Generalforsamling

  1. september 2018 kl. 19.00 i Hundslund hallen

Casper og Karl Anker er på valg

Næste møde:

Tirsdag d. 26. juni kl. 19.30