Afbud fra Ole Olsen

Ingen kommentar til referatet fra seneste møde.

Daglig drift

Den drift af værket går helt efter planen. Bjarne og Carsten sørger for stabil drift og lære stadig nye ting omkring halmværket.

Energispare aftale indgået med brancheforeningen for Danske Fjernvarme værker.

I vores halmaftale med halmselskabet har vi indgivet et anslået forbrug på 1300 ton, som vi nu har brugt og har derfor kontaktet halmselskabet for at indgå en ny aftale.

Økonomi

Økonomien ser fornuftigt ud og restancer er på normalt niveau.

Motivations afgift

Vi har besluttet at bibeholde den nuværende sats på 1%.

Evt.

Henvendelse fra Energitilsynet, som har gennemgået varmeværkets regnskaber fra 2015/16 og 2016/17 vedr. overdækning i regnskabet. Vi har videresendt spørgsmålene til vores revisor.

Der bliver planet læbælte i løbet af de næste par uger.

Bjarne kigger på de nye EU-regler vedr. personfølsomme data, som træder i kraft d. 25. maj 2018.

Bjarne har været til regionalmøde hos Dansk Fjernvarme. Her fik Bjarne mulighed for at drøfte vores initiativer i forhold til det forestående bortfald af El-tilskud og ud fra det vi allerede har foretaget os, så ser de ikke andre muligheder, for at sikre så god økonomi som muligt.

Næste møde, hvor revisoren deltager:

Torsdag d. 24. maj kl. 19.30