Ingen kommentar til seneste bestyrelsesmøde samt generalforsamlingen. 

Daglig drift

Det går rigtigt godt med den daglige drift af halmværket, og med kun få fejl. 

Brev fra Danske fjernvarme foreninger, vedr. manglende kontrol af indberetning af energibesparelser. Det tager Bjarne hånd om. 

En ny forbruger er blevet tilsluttet i sidste uge. 

Besøg fra Arkil, som kommer med et tilbud på at få lagt asfalt på Guldagervej fra Breinholt og frem til varmeværket.

Ændringer i LER-lov betyder at vi fremadrettet skal være i stand til, at besvare henvendelser inden for 2 timer. Thvilum kommer med et system, som vil kunne hjælpe med besvare disse henvendelser inden for de 2 timer. 

Økonomi

Økonomien ser fornuftigt ud. 

Restancer

Niveauet er lidt højere en tidligere, men der sendes rykker til forbrugerne. 

Undersøger om vi fremadrettet vil benytte et inkassofirma i stedet for vores nuværende løsning, hvor vi sender forbrugerne til advokat. 

Evaluering af generalforsamling

En god generalforsamling med spørgelyst fra de fremmødte 

Konstituering.

Formand: Karl Anker Jensen

Kasser: Martin Andersen 

Sekretær: Louise Babis

Næstformand: Ole Olsen

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Pedersen