Fraværende: Ingen

Daglig drift: Siden sidste møde har der været et lille hul i kedlen. Hullet har været opdaget tilfældigt. Derudover er lampesonde udskiftet.

Bjarne har tjekket priser på flaske- eller tankgas i stedet for vores gasledning, hvor der er skat stigning i rådighedsbeløbet, men dette vil være en alt for stor omkostning for os. Der har desuden været foretaget udskift af leje ved halmsnegl, lejen er udskiftet efter en forholdsvis kort periode.

Personalenyt: Carsten meddeler til bestyrelsen at han opsiger sin stilling i varmeværket pr. 1/10-2023 Vi takker i bestyrelsen for et langt varsel og overlader til Bjarne at finde sig en god og kompetent kollega.

Halmkontrakt: 2 årig kontrakt er hermed underskrevet med Halmselskabet Danmark.

Økonomi: Der er lidt lavvande i kassen pt nyt tag og betaling af MOMS + lån.

Restancer: Ingen ændring på restancelisten.

Valg af næstformand: Det blev Henning velkommen som vi byder velkommen i bestyrelsen

Næste møde: 02.05.2023