Fraværende: Martin
Daglig drift:
Der er i øjeblikket mange små sten i halmen, og dette giver en del flere alarmer end normalen.
Ellers køre den daglige drift ganske udmærket, der er i december 2019 solgt mere varme end december 2018. Dette skyldes muligvis de nye prisændringer, at det kan betale sig for forbrugerne af varmeværket at lade sig benytte af denne varmekilde.

Der er kommet brev fra Odder kommune, der skulle etableres ny dørpumpe ved branddør. Dette er blevet udbedret, og vi fik dermed den endelige ibrugtagnings tilladelse.
Der er desuden skrevet et brev til en husstand vedr. tilslutning af varmeværket.

Bjarne har kontaktet ejendomsmæglerfirma, da der gentagende gange ses i annoncer på boliger i dette område, at ejendomsmægler i selve salgsannoncen foreslår at installere en varmepumpe, hvilket er tilladt, men hvis der er en tilslutningspligt på ejendommen skal der betales tilslutningsbidrag og løbende fast afgift til varmeværket.

Gaskedlen har i ganske kort tid været oppe at køre pga. service.

Økonomi: Alt ser fint ud, der er leveret regnskab til revisoren.
Restance: Alt ser fint ud. Få restancer.
Eventuelt: Det kører godt med det nye samarbejde med Odder Forsyningsselskab
Næste møde: 27.02.2020 kl. 19.30