Fraværende
alle er mødt op

Daglig drift
Den daglige drift går som det skal, der er dog lidt forstyrrelser men ikke noget alarmerende. Fyret er sat ned i ydelse pga. halmskift.

Der er desuden kommet en henvendelse fra Oldrup med en ny tilslutning til varmeværket. Pris på tilslutning er udarbejdet.

Der er kommet en meddelelse fra skattestyrelsen, fra 2019 sker indberetning halvårlig.

Diehl som varmeværket har måleaftale med, ønsker ikke at fortsætte samarbejdet pga de nye regler. De henviser til et andet firma.

Økonomi
Alt ser fint ud. Der er kommet ny administrator som der laves et konto-kik til i nærmeste fremtid

Restancer
Niveauet ser fint ud, kun en lukkevarsel

Eventuelt – Tilmelding til julefrokost

Næste møde – 10. januar 2019