Afbud fra Casper Breinholt

Ingen kommentar til referatet fra seneste møde.

Daglig drift

Vi har modtaget et tilbud fra Xergi på udskiftning af Shunt ventil, da den nuværende er blevet ustabil.

Snor aftræk er endnu ikke monteret på halmanlægget, men det forventes at ske i løbet af den næste måned.

Problemer med start af elmotoren blev løst for et par måneder siden, og løsningen virker efter planen.

4 nye ejendomme er blevet tilsluttet varmeværket.

Mangler statiske beregninger på skorsten, som skal fremsendes til Odder Kommune. Dem vil Faust sørge for at fremsende snarest muligt.

Økonomi

Økonomien ser fornuftigt ud og vi følger budgettet. Restancer ligger på acceptabelt niveau.

Indfrielse af lån

Vi indhenter priser på hvad det ville koste at indfri 2 kommune kreditlån. Et lån med en restgæld på 847.000 og et på 439.000.

Næste møde:

Torsdag d. 11/1 kl. 19.30