Ingen kommentar til referat fra seneste møde.

Daglig drift

Den daglig drift er stabil og uden udfordringer.

Der er støbt fundament til halmværket. Næste step er, at der rejses stål spær, hvilket efter planen sker i uge 13.

Bjarne har været til møde hos Energi Danmark hvor grundbeløbet blev diskuteret og deres umiddelbar fornemmelse, er at der ikke kommer en erstatning når det udløber i 2018/19.

Bjarne har Carsten har ser nærmere på truck til håndtering af halm, men der er endnu ikke truffet endelig beslutning om et køb.

Der er forbrugere der i løbet af 2017 skal tilsluttes varmeværket i henhold til tilslutningspligten.

Restancer ser fornuftig ud.

Status halmprojekt

Ansøgning til kommune kredit skal indsendes i marts 2017

Optagelse af lån på 4,6 mio kr. hos kommune kredit med løbetid på 20 år og lånetype KKFast.

Vi skal have tegnet en entreprise forsikring på halmværket.

Rejse gilde planlægges – Bjarne undersøge med leje af pølsevogn.

Næste møde:

3. maj kl. 19.30